Call-center: 1007

Умумий масалалар бўйича: 232-10-07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси раҳбарияти

Ўзбекистон Республикаси прокуратураси